Arbitraż w studenckim wydaniu
Dzisiejsza sesja giełdowa na GPW była stosunkowo spokojna. Zacząłem, więc przyglądać się możliwościom...