Polski imperializm
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) stanowią najbardziej zaawansowany rodzaj