Groźba wzrostu stóp procentowych
Równie groźne jak wahania kursu walutowego dla portfela kredytobiorcy mogą się okazać zmiany stóp procentowych....