biret

Bardzo drogi biret

Zawsze zastanawiał mnie motyw, który bardzo często przewija się w amerykańskich filmach, gdzie rodzina ma trudności z tym, aby wysłać dziecko na studia, przez co młody człowiek zmuszony jest zakończyć edukację i podjąć pracę. Dziwne wydawało mi się to o tyle, że przecież studia (nawet zaoczne) nie są przecież jakimś olbrzymim kosztem, a w przypadku tak bogatego kraju, jak USA sprawa finansowania nauki, jako ewentualny problem nie powinna praktycznie istnieć. Tymczasem żyjąc w polskich realiach zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, jak wysokie są koszty studiów w innych krajach. Po przygotowaniu tego artykułu przestałem już dziwić się rozterkom Amerykanów.

czesne

Patrząc zasobnością portfela przeciętnego Polaka, uczelnie wyższe na świecie podzielić można na trzy grupy. Wyróżniamy, więc studia, gdzie czesne jest horrendalnie wysokie, bardzo wysokie lub normalne. Praktycznie wszystkie szkoły prowadzące studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych zaliczają się do tej pierwszej grupy. Rekordzistą jest Columbia Law School, gdzie za roczne czesne należy wyłożyć ponad 220 tysięcy złotych! Do tego „elitarnego” grona zaliczają się także uczelnie zlokalizowane w Paryżu, a także Uniwersytet Tokijski.

Opłaty za studia rozumiane jako „bardzo wysokie” spotkamy we wszystkich pozostałych uczelniach położonych w krajach wysoko rozwiniętych, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Nie lepiej jest w Australii, Austrii, stolicy Włochy czy w Berlinie. Ostatnia grupa z „normalnym” czesnym to między innymi Litwa, Węgry czy RPA. Okazuje się jednak, że koszt studiów prawniczych nawet tutaj jest bardzo zróżnicowany. Za naukę na mojej macierzystej uczelni (Uniwersytet Gdański) wyłożymy jedynie 1/3 tego, ile wynosi wysokość opłat w Wilnie.

Nawet biorąc pod uwagę różnice w zarobkach pomiędzy krajami widać, że studia w wysoko rozwiniętych krajach są nieproporcjonalnie droższe, niż chociażby w Polsce. Z jednej strony stanowi to z pewnością pewien prestiż dla studentów, z drugiej jednak stanowi bardzo dużą barierę dla mniej zamożnych obywateli.

About admin

2 thoughts on “Bardzo drogi biret

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.