krajowa

Celowe (?) wprowadzenie w błąd czytelników portalu onet.pl

Czytając artkuł pod tytułem „Gdzie w Polsce żyje się gorzej niż w 2001 roku?” (http://tiny.pl/q4m51) na portalu onet.pl zacząłem zastanawiać się, czy jego autor (tu pominę jego nazwisko) celowo wprowadził czytelników w błąd, tak aby artykuł bardziej pasował do ogólnej atmosfery klęski i beznadziei, tak powszechnej na tym serwisie, czy „byk” którego strzelił był po prostu efektem jego niewiedzy. Tak czy owak, publkacja stanowi świetny przykład manipulacji danymi statystycznymi. Jeden z jej fragmentów mówi, że  ”dla większości województw jeszcze mniej korzystnie przedstawia się zmiana PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Tylko w trzech nastąpił przyrost tego wskaźnika, a niechlubny rekordzista zanotował aż 16-procentowy spadek.” Oznacza to nie mniej, nie więcej to, że aż w trzynastu polskich województwach żyje się gorzej (ludzie zarabiają przeciętnie mniej pieniędzy), niż ponad dekadę temu, nie mówiąc już o zgubnym wpływie inflacji, której skumulowana wartość w owym okresie wyniosła (o zgrozo) 42%! Widząc takie dane nie pozostaje nam nic innego jak jedynie załamać ręce.

Wystarczy jednak chwila zastanowienia, aby szybko zorientować się, że w owym artykule jest coś nie tak. Jak niby możliwe jest, że sprawy w kraju wygladają tak dramatycznie, kiedy we wspomniaym okresie jego PKB (po uwzględnieniu wzrostu przeciętnego poziomu cen) urosło o ponad 55%! Tak katastrofalne dane biorą się stąd, że autor (celowo?) zmienił punkt odniesienia. Nadmieniony, 16-procentowy spadek PKB najsłabszego regionu dotyczy średniej nie z roku 2001, ale z 2012. Zapoznajmy się ze szczegółowymi wartościami dla wybranych województw, tak aby uzyskać prawdziwy obraz zmian w polskiej gospodarce na przestrzeni ostatniej dekady.

2001 2012
mazowieckie  152% 257,5%
dolnośląskie  102,5% 178%
kujawsko-pomorskie  91,4% 128%
zachpomorskie  101% 132,6%

Powyższa tabelka pokazuje po dwa najlepsze i najgorsze województa pod względem dynamiki PKB w latach 2001 – 2012. Według autora omawianego artykułu PKB na jednego mieszkańca w grupie liderów (województwa mazowieckie i dolnośląskie) wzrosło w tym okresie raptem o 10%, co jak możemy zobaczyć jest absolutną nieprawdą. Dynamika wzrostu sięgnęła tutaj dużo wiekszych wartości, a dla Dolnego Śląska wyniosła ponad 75% (o tyle wzrosło PKB regionu w stosunku do średniej krajowej z 2001 roku)! Identycznie sprawa prezentuje się w przypadku regionów, których PKB w opinii autora najbardziej spadło. Twierdzi on, że najgorzej było w przypadku województwa zachodniopomorskiego, które zanotowało spadek PKB przekraczający 16%. Ni jak ma się to do faktycznego stanu gospodarki tego regionu. Jego całkowita produkcja brutto (uwzględniając inflację) powiększyła się o ponad 30%. Na powyższym przykładzie widać, jak zmanipulowane treści przechodzą przez korektę (o ile taka jest) działającą w redakcji tego portalu i jak łatwo jest kształtować opinie wśród ludzi, którzy jedynie powierzchownie zapoznają się z tego typu artkułami.

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.