krajowa

Lewarowanie w skali mikro

Jeden ze znajomych, z którym dyskutowałem na temat mojego ostatniego wpisu stwierdził, że zastosowanie opisywanych zabiegów, czyli lewarowania oraz dyskonta możliwe jest jedynie w przypadku dużych podmiotów i ni jak ma się do rzeczywistości w mikro skali. Według niego zaprezentowany schemat, w którym właściciel dwóch zakładów fryzjerskich zdołał sprzedaż swój biznes za grubo ponad milion złotych jest niemożliwy do zrealizowania w praktyce. Powiedziałem, że jest w błędzie i uparłem się, że zabieg dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych jest bardzo powszechny i korzystają z niego na co dzień miliony Polaków. Chodzi oczywiście o korzystanie z kredytów, a już w szczególności z kredytów hipotecznych. Zauważmy, że ubiegając się o tego typu finansowanie, bank dokonuje gruntownej weryfikacji naszej sytuacji, podobnie jak inwestorzy dokonują wyceny biznesu, w który chcą zainwestować.

Na przykładzie naszego mikro biznesmena zobaczmy, na jakie kredytowanie hipoteczne mógłby liczyć, gdyby jego firma osiągała stałe zyski na poziomie przyjętym w poprzednim wpisie. Wartości uzyskano na podstawie jednego z powszechnie dostępnych kalkulatorów kredytowych, porównującego oferty większości banków komercyjnych działających w Polsce.

Okres kredytowania 30 lat
Oprocentowanie 5%
Dochód miesięczny 5 5750 PLN
Zdolność kredytowa 640 000 PLN
Wskaźnik C/Z 9,3

Bank ustalając możliwość do terminowej regulacji zobowiązań uznał w tym przypadku, że maksymalna wartość kredytu, o jaką może ubiegać się w tym przypadku klient to 640 tys. PLN. Oznacza to, że decydując się na taki ruch można otrzymać od banku blisko 10-krotną wielkość rocznych dochodów, które przy założeniu ceteris paribus uzyska się w przyszłości.

Jest to co prawda dokładnie dwa razy mniej, niż otrzymałby nasz fryzjer gdyby jego biznes wycenić dokładnie według średnich wskaźników dla dużych spółek publicznych notowanych na warszawskim parkiecie, jednak pokazuje, że możliwość zdyskontowania osiąganych przychodów ma zastosowanie także w przypadku pojedynczych gospodarstw domowych. Pamiętajmy jednak o niezwykle istotnej różnicy – sprzedaż posiadanego biznesu ma charakter udziałowy, natomiast korzystanie z oferty banku – kredytowy. W tym drugim przypadku zawsze będziemy mieli nad sobą przysłowiowego bata i przymus terminowej regulacji zaciągniętych zobowiązań.

About admin