krajowa

Rządowy program tłumienia przedsiębiorczości

W większości krajów z mieszanym systemem gospodarczym, cechującym się funkcjonowaniem wolnego rynku oraz silną pozycją państwa spełniającego cele socjalne, obowiązuje „kwota wolna od podatku”. Jest to forma rządowej pomocy mającej wspierać przedsiębiorczość i przeciwdziałać powstawaniu szarej strefy. Tak jest w większości krajów europejskich. Tak było też jeszcze dekadę temu w Polsce. Od 2008 roku owa kwota wzrosła jednak o całe….2 PLN. Opisywany mechanizm stał się obecnie bardziej elementem zwiększającym wpływy budżetowe, a nie zachęcającym obywateli do aktywności gospodarczej.

kwotawolna

Jak widać powyżej, kwoty wolnej od podatku w Polsce praktycznie nie ma (jest to obecnie 3091 PLN). Nawet po uwzględnieniu różnic w wynagrodzeniach okaże się, że ulga ta stanowi ledwie 6,2% przeciętnego, rocznego wynagrodzenia w naszym kraju. Dekadę temu ta proporcja była dużo korzystniejsza i wynosiła blisko 11%. Dla porównania u Maltańczyków, Finów czy na Cyprze można odpisać od dochodów ponad 50% rocznych zarobków.

Dla oddania sprawiedliwości warto wskazać, że bazowe stawki podatku dochodowego są w większości krajów ujętych na grafice wyraźnie wyższe, niż u nas (na Malcie to aż 35% w stosunku do naszych 18%). Rzecz w tym, że tam opodatkowaniu podlegać będą dopiero osoby o dość wysokich zarobkach (dla Malty jest to miesięcznie równowartość ponad 3 tys. PLN) , podczas gdy w Polsce pod rękę fiskusa trafia już ktoś, kto dorobił sobie w miesiąc raptem 260 PLN. Wprost wspaniała zachęta, aby na rynek wkraczali nowi przedsiębiorcy.

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.