swiat

Tylko pieniądz!

Wykres, który powstał z nałożenia na siebie notowań indeksu S&P 500 za ostatnie sześć lat oraz krzywej pokazującej sumę aktywów Rezerwy Federalnej (FED) sprawił, że zacząłem wątpić w jakąkolwiek sensowność prowadzenia analiz fundamentalnych w ujęciu makroekonomicznym. Z grafiki zamieszczonej poniżej jasno wynika, że tylko i wyłącznie pieniądz jest czynnikiem determinującym wartość poszczególnych aktywów. Notowania jednego z najważniejszych wskaźników giełdowych świata są praktycznie w 100% skorelowane z przyrostem sumy bilansowej amerykańskiego banku centralnego. Na przestrzeni ostatnich lat reszta zmiennych, jak dynamika PKB, poziom zatrudnienia, rentowność poszczególnych firm, jak i wiele innych, zostały zupełnie zlekceważone.

aktywafed

Kiedy poziom S&P 500 znajdował się kilkadziesiąt procent niżej, niż obecnie zacząłem podejrzewać powstanie bańki spekulacyjnej na amerykańskim parkiecie. Tymczasem wystarczyło obserwować zmiany aktywów FED-u i spokojnie przyłączyć się do trendu. W chwili obecnej, kiedy ostatni z programów QE został zakończony, a bilans Rezerwy Federalnej ustabilizował się w okolicach 4,5 biliona Usd, nie ma już więcej paliwa pompującego ceny akcji za oceanem. Zakładając, że rzeczywiście jest to jedyny czynnik determinujący zachowanie tego rynku, dalszy wzrost wskaźnika nie nastąpi.

About admin

One thought on “Tylko pieniądz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.