Gold_Ingots_on_white_background

Cena złota – najnudniejszy wykres świata

Konferencja, która odbyła się w 1944 roku w amerykańskim Bretton Woods na długie lata ukształtowała funkcjonowanie światowego systemu finansowego . Podstawowym założeniem było oparcie kursów walut na parytecie złota. Miało to chronić świat przed wybuchem inflacji oraz zapewnić stabilność wymiany pieniądza pomiędzy poszczególnymi państwami. Początkowo ustalono sztywny kurs wymiany złota, wynoszący 35 Usd/1 Uncja (tj. 31,1 g), który przez blisko trzy dekady pozostawał praktycznie bez zmian.

rynekzłota

Jak widać na powyższym wykresie w latach 1944-71 inwestorzy o spekulacyjnym zacięciu raczej nie mieli czego szukać na rynku złota. Dwadzieścia siedem lat, w których maksymalny przedział wahań wynosił raptem kilka procent rocznie, zniechęciłoby nawet najbardziej cierpliwych inwestorów, liczących na wzrost wartości kruszcu. Sytuacja zmieniła się diametralnie na początku lat 70′, kiedy okazało się, że rosnąca podaż pieniądza papierowego i wywołana przez to inflacja, skutecznie naruszają stabilność systemu z Bretton Woods. Po dwóch latach prób utrzymania ładu, ostatecznie w 1973 roku zdecydowano o porzuceniu „złotego standardu”.

Jak duży był nawis podaży świadczy zachowanie inwestorów w tym czasie. W ciągu raptem roku ceny uncji złota wzrosła z około 60 USD do ponad 170 USD. Nowa era zapoczątkowała hossę na rynku papierów wartościowych oraz doprowadziła do gigantycznej „produkcji” pieniądza w papierowej formie. Apogeum psucia wartości pieniądza przypadło na lata 2007-2013, kiedy FED zwiększył wartość bazy monetarnej 5-krotnie, czym rynek złota odpowiedział 5-krotnym wzrostem cen. Ostatnie dwa lata to jednak spadek wartości szlachetnego kruszcu. Spadek tłumaczony jest głównie rekordowo wysoką produkcją surowca (chociaż podaż rośnie rocznie obecnie raptem o 1,6%), poprawą sytuacji gospodarczej na świecie oraz widmem podwyżek stóp procentowych za oceanem.

gold

Zerwanie postanowień z Bretton Woods spowodowało częściową dewaluację złota, jako nośnika wartości. Choć jego wartość nabywcza (z uwzględnieniem inflacji) jest obecnie podobna jak w tamtych czasach, to jednak kruszec przestał już pełnić w gospodarce funkcję precyzyjnego kompasu. Jego wartość w długim horyzoncie czasowym powinna raczej rosnąć (raz ze wzrostem ilości pieniądza w gospodarce), jednak inwestorzy nie mogą mieć już tak spokojnego snu, jak było to pół wieku temu.

About admin

5 thoughts on “Cena złota – najnudniejszy wykres świata

  1. Z tymi rezerwami złota w USA to jest tak, że każdy o tym słyszał, ale nikt w praktyce nie widział. Brak audytów + trudności w oddawaniu złota niemcom i ogołocony comex świadczą raczej o tym, że król jest prawdopodobnie nagi…

    PS. fajny blog.

    1. Szacowane zasoby światowego złota wynoszą nie 50 ton ale 50 tys. ton, czyli prawie 1/3 tego, co dotychczas wydobyto w całej historii. W obecnym tempie wydobycia, zasobów wystarczy więc jeszcze na jakieś 20 lat.

    1. To wcale nie jest pewne. Skoro my wiemy, że za 20 lat złoto się skończy to wiedzą to także inni inwestorzy, którzy w cenie już uwzględnili ten fakt. Zawsze mogą zostać także odkryte nowe pokłady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.