rynki_finansowe

Coś więcej niż spekulacja (rekordowo niski spread między ropą Brent a Crude)

Jeszcze zanim zacząłem wykonywać obliczenia na potrzeby dzisiejszej notki podejrzewałem spekulacyjne działania inwestorów działających na rynku ropy naftowej. Godzinę później, wiem że rekordowo niski spread pomiędzy dwoma najważniejszymi gatunkami ropy naftowej na świecie, czyli ropą Brent i Crude nie jest dziełem kapitału spekulacyjnego, lecz ruchem w ramach którego notowania tych surowców powracają do stanu wieloletniej korelacji. Wydobywana w Stanach Zjednoczonych ropa Crude jest lepsza jakościowo, niż Brent (zawiera mniej siarki) lecz mimo to jej cena na światowych giełdach jest od niej niższa. Na stacjach benzynowych więcej płacimy na paliwo PB98, niż PB95. W przypadku ropy naftowej jest odwrotnie. Nie pamiętałem czasów, kiedy to Crude była wyceniana drożej (przeciętnie o 1 USD za baryłkę), gdyż ta zależność została zerwana jeszcze w poprzedniej dekadzie.

10

Wśród czynników destabilizujących układ cena na rynku surowców energetycznych wymienia się zarówno czynniki polityczne, jak i logistyczne. Jednak najważniejszym wskaźnikiem, na którym skupiają się inwestorzy jest stan zapasów ropy Crude w Stanach Zjednoczonych (ponad 20% światowego zapotrzebowania na surowiec). Na wykresie powyżej zamieściłem wygładzaną sezonowo wielkość rezerw ropy naftowej w największej gospodarce świata (zielona linia). Zauważmy, że omawiany poziom wzrósł w ostatnich latach o co najmniej kilkadziesiąt procent.

Niekorzystny dla Crude spread utrzymywał się w obecnej dekadzie na średnim poziomie 8-10 dolarów. W ostatnim tygodniu wraz z komunikatem o podtrzymaniu spadkowej tendencji w stanie zapasów na amerykańskim rynku, wielkość ta spadła do rekordowo niskich czterech dolarów.  Wiedząc o tym, jak ważna dla układu sił jest informacja o wielkości rezerw ropy uważam, że korzystanie z dywergencji cenowej między prezentowanymi aktywami może być w najbliższym czasie dość ryzykowne, gdyż możliwe jest zarówno rozszerzenie jak i dalsze zacieśnienie spreadu. Osobiście wolałbym, aby to właśnie Crude była w najbliższym czasie mocniejsza, co spowodowałoby powrót to stanu równowagi jeszcze sprzed kryzysu finansowego z 2009 roku.

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.