krajowa

Dalszy ciąg problemów Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Według danych podsumowujących III kwartał 2014 roku poziom zapasów węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekroczył 1,2 miliona ton i według nowej strategii handlowej holdingu wielkość ta ma systematycznie maleć. Oznacza to nic innego, jak dużą nadpodaż surowca na rynku i generowanie dalszych strat przez spółkę, która już zeszły rok zakończyła wyraźnie pod kreską. Informacja o przyjętej strategii trafiła na rynek w poniedziałek i boleśnie dotknęła akcjonariuszy nie tylko JSW, ale także innych spółek wydobywczych.

wykres_jsw

Z technicznego punktu widzenia doszło do natychmiastowego przełamania dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, w którym od początku roku przebywały notowania spółki. Sił bykom na pewno nie dodaje również fakt, iż podczas nadchodzącej rewizji prestiżowego indeksu FTSE Emerging Markets (po sesji 20 marca) walory Jastrzębskiej Spółki Węglowej opuszczą jego skład.

Obecnie kurs akcji JSW znajduje się bardzo blisko poziomu wsparcia znajdującego się w okolicach 18,80-19,00 zł i należy zakładać, że wkrótce dojdzie do jego testowania. W razie przełamania już tylko bariera wynosząca 16,80-17,00 zł strzec będzie akcje spółki przed osiągnięciem historycznych minimów. W obecnej sytuacji technicznej ponowny powrót do kanału wzrostowego wydaje się być bardzo mało prawdopodobny.

metrykajsw

[Analiza spółki JSW sporządzona w zeszły czwartek tj. 5 marca dla jednego z wiodących polskich portali finansowych]

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.