rynki_finansowe

Ekoexport – spółka z wysokim wskaźnikiem FVI

W ramach swojej rozprawy doktorskiej pracuję nad syntetycznym indeksem giełdowym badającym poziom asymetrii informacyjnej wśród różnych grup inwestorów. W założeniu ma pomóc on głównie indywidualnym uczestnikom rynku w zawieraniu transakcji. Fair Value Index (FVI) będzie pokazywał różnicę między przybliżoną wartością godziwą danego podmiotu, a jego bieżącą bieżącą wartością giełdową. Dzięki temu możliwe będzie wykrycie prób wykorzystania wiedzy o charakterze insiderskim przed akcjonariat bliski otoczeniu spółki. Przykładów spółek gdzie tego typu „zagrywki” mają miejsce jest mnóstwo. Trudniej znaleźć podmiot, którego wartość byłaby zbliżona do tej ustalonej przy wykorzystaniu jedynie publicznie dostępnych informacji. Takie kryterium spełnia Ekoexport, co świadczy o wysokiej transparentności większościowego akcjonariatu tej spółki.

12

Wartość przedsiębiorstwa zależy od całej gamy czynników, jednak największą wagę w tej mozaice posiada bezsprzecznie zdolność do osiągania zysku na działalności operacyjnej. Zobaczmy jak mocno powiązana jest giełdowa wycena spółki Ekoexport z osiąganymi przez nią wynikami. Oczekiwana przez inwestorów rentowność na poziomie 6-7% jest niemal identyczna ze średnią dla całego rynku publicznego skoncentrowanego na giełdzie w Warszawie. Jest to przykład podmiotu, gdzie na bazie komunikatów płynących z jego wnętrza (jak także na bazie analizy otoczenia w którym działa), inwestor jest w stanie dość dobrze wyznaczyć jego wartość fundamentalną, a tym samym odpowiednio dostosować swoje ruchy transakcyjne (przynajmniej tak działo się na przestrzeni ostatnich czterech lat). Życzę sobie, jak i innym uczestnikom rynku, aby takich spółek było na naszej giełdzie jak najwięcej!

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.