swiat

Fortuna kołem, a raczej karuzelą się toczy

Oj, za sprawą kilkakrotnie omawianej na mojej stronie spółki Imagis znów głośno zrobiło się na temat transakcji karuzelowych. Proceder polegający na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT ma się u nas (jak i w całej Unii Europejskiej) całkiem nieźle, a łączna kwota ujawnionych w ubiegłym roku nieprawidłowości z tego tytułu szacowana jest przez polskie Urzędy Skarbowe na 4 miliardy złotych! Ogromny kawałek tego tortu „zjadło” GPS Konsorcjum (spółka zależna Imagisu), która według ujawnionych danych wyłudziła w ten sposób kwotę blisko 300 milionów złotych.

karuzela

Powyższy schemat przedstawia ogólną „koncepcję” funkcjonowania karuzeli VAT. W jej ramach muszą działać minimum cztery firmy (z reguły tworzy się struktury złożone z kilkunastu czy kilkudziesięciu elementów) z czego minimum jedna zagraniczna. Firma A (zarejestrowana przykładowo we Francji) korzystając z przepisu mówiącego, że handel wewnątrz Unii Europejskiej zwolniony jest z podatku VAT sprzedaje towary o wartości 1,0 mln Euro do Firmy B. Ta z kolei, działając na zasadzie tzw. „słupa” lub „znikającego podatnika” odsprzedaje towary do kolejnej firmy będącej legalnym buforem w karuzeli.

W tym momencie powstaje należność z tytułu podatku VAT, której firma B z założenia nie ma zamiaru uregulować. Ponieważ rozliczenia z tego tytułu cechuje pewna bezwładność, zanim służby podatkowe zorientują się w jego prawdziwych intencjach,”znikający podatnik” ma przynajmniej kilka miesięcy na prowadzenie takiego procederu. Następnie do akcji wkracza Firma C, mająca nadać operacji pozory legalności. Ponieważ należność podatkowa została już „uregulowana” przez słupa, bufor zapłaci podatek jedynie za ewentualną marżę handlową, którą naliczył oferując swoje produkty ostatniemu w łańcuchu brokerowi (Firma D). Ostatni z podmiotów sprzedaje towary za granicę, a kupującym jest Firma A. W ten sposób koło się zamyka.

Aby karuzela na siebie zarabiała, firma D występuje o zwrot podatku Vat, który rzekomo został już zapłacony wcześniej (w domyśle miała to zrobić firma B). W zademonstrowanym układzie kwota ta wyniesie ponad 0,19 mln Euro (0,81 mln Euro netto + 23% Vat = 1,0 mln brutto). Opłacalne, prawda?

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.