swiat

Nowe prawa ekonomiczne panujące w Stanach Zjednoczonych

Wczorajszy odczyt kwartalnej zmiany PKB w Stanach Zjednoczonych był najsłabszy na przestrzeni całej obecnej dekady. Po raz pierwszy zdarzyło się, że zanotowano okresowy spadek (-1,0%) jego wartości. Trzeba co prawda zaznaczyć, że sposób pomiaru PKB za oceanem różni się od tego w Europie. Wymieniony jednoprocentowy spadek wyliczony jest dla całego roku – statystycy założyli, że gdyby tempo rozwoju (a raczej recesji) utrzymało się na niezmiennym poziomie przez wszystkie cztery kwartały, wówczas osiągnie właśnie wspomnianą wartość. Niezależnie od metodologii, Stany Zjednoczone wpadły w recesję. Z zaciekawieniem śledziłem zachowanie inwestorów w reakcji na ten komunikat. Na rynek płynęły bowiem już wcześniej informacje o prawdopodobnym ujemnym odczycie, jednak jego skala okazała się ponad dwukrotnie większa od prognoz. W reakcji na te fatalne dane….amerykański indeks S&P 500 ustanowił kolejny rekord wszechczasów!

Jeśli na rynku panuje mania kupna, wówczas każdy komunikat będzie interpretowany w korzystny sposób. Spadek PKB, oznacza, że prawdopodobnie Rezerwa Stanów Zjednoczonych (FED) dłużej wstrzyma się przez podniesieniem poziomu stóp procentowych, co oznacza kontynuację polityki taniego pieniądza. Raczej się nie pomylę, jeśli stwierdzę, że w przypadku gdyby dane gospodarcze byłyby, lepsze indeksy również by wzrosły – w końcu dlaczego miałby nie rosnąć, skoro na rynku dzieje się tak dobrze?

21

Okresowe zmiany Produktu Krajowego Brutto są dość dobrym wskaźnikiem (szczególnie w amerykańskiej metodologii) mówiącym w jakim kierunku podążać będzie indeks giełdowy. W bieżącej dekadzie mieliśmy do czynienia z niewielkim, ale stabilnym wzrostem całkowitej produkcji w USA na średnim poziomie 2%. W połączeniu z luźną polityka monetarną był to czynnik wystarczający do wywołania hossy na tamtejszych rynkach finansowych. Skumulowana dynamika za obecne dwa kwartały jest ujemna, ale mimo tego indeksy nadal rosną – czyżby więc w Stanach Zjednoczonych zaczęły obowiązywać nowe zasady ekonomiczne, gdzie spadek realnej wartości aktywów prowadzi do wzrostu ich ceny na giełdzie ?

About admin