money-661584_640

Relatywna siła złotego

Jak to siła złotego? Polska waluta dawno nie dostała takiego „kopniaka” od Dolara amerykańskiego, jak miało to miejsce na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów. W tym czasie nasz pieniądz utracił na wartości ponad 30 procent, zbliżając się do poziomu 4 zł za jednego Dolara. Tak słabo nie było przynajmniej od dziesięciu lat! Owa słabość jednak jest tylko pozorna, a jej faktyczny powód to ogromny popyt inwestorów na amerykańską walutę, a nie gospodarcze problemy Warszawy. Gdyby spojrzeć na zachowanie się Złotego chociażby w stosunku do Euro, okaże się, że nasz pieniądz jest relatywnie silny, a w ostatnim czasie nawet silniejszy, niż wspólna waluta europejska.

porownanie

Zauważmy, jak wysoko skorelowane są notowania polskiego Złotego oraz Eurodolara (pomarańczowa krzywa prezentuje jego odwróconą postać). Z uwagi na bardzo silne powiązania handlowe między strefą euro, a naszym krajem, taki stan nie powinien nikogo dziwić. Ciekawe jest natomiast, że nasza waluta w ostatnim czasie jest wyraźnie mocniejsza, niż wspólnotowy pieniądz. Co prawda w apogeum manii kupna Dolara (ostatnie trzy miesiące) Złoty utracił około 13% swojej wartości, jednak w tym samym czasie deprecjacja Euro sięgnęła aż 16%. Różnica niby niewielka, jednak dotyczy waluty, której Beta kursu do tej pory wynosiła około -1,30. Oznacza to, że w razie jakiegokolwiek ruchu na parze Eur/Usd o jedną jednostkę, następowała analogiczna reakcja na polskim Złotym, jednak w przeciwnym kierunku i o zwiększonej sile (1,30 jednostki).

Zachowując te proporcje nasza waluta powinna utracić niemal 21% swojej wartości i już dawno być notowana powyżej 4 zł za jednego Dolara. Dzięki temu, że coraz więcej inwestorów zaczęło uważać nasz rynek za atrakcyjny, a stopy procentowe (nawet po ostatnich obniżkach) znajdują się na wysokim w stosunku do innych krajów poziomie, możemy obserwować tak dobre zachowanie naszego pieniądza. Nie powinniśmy też nadmiernie martwić się o wpływ zmian na rynku walutowym na stan polskiej gospodarki. Handel ze Stanami Zjednoczonymi odpowiada raptem za 2% bilansu handlowego naszego kraju, więc wpływ różnic kursowych między Dolarem, a Złotym ma na jego stan naprawdę marginalny wpływ.

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.