rynki_finansowe

Wyprzedzić wskaźnik wyprzedzający, czyli insider trading w praktyce

Korzystanie z poufnych informacji (insider trading), do których dostęp ma jedynie ograniczona grupa inwestorów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych jest oczywiście zabronione i prawnie karane. Rzecz jasna nikt na całym świecie nie wykorzystuje tej wiedzy w celach inwestycyjnych, gdyż byłoby to nieuczciwe. Ciężko jest jednak w to uwierzyć, kiedy notowania giełdowe głównych indeksów światowych (mam na myśli przede wszystkim S&P 500) zachowują się tak, jakby były jasnowidzami i wiedziały, jakie będą dane gospodarcze już na wiele miesięcy przed ich podaniem! Nie wierzycie? Zobaczcie poniższy wykres.

14

Na temat wskaźnika wyprzedzającego ISM pisałem między innymi tutaj. Przypomnę jedynie, że jest to jeden z najważniejszych parametrów na świecie, mówiący o koniunkturze wśród przedsiębiorców z działu usług w największej gospodarce świata. Jako, że usługi odpowiadają tam za niemal 80% całkowitej produkcji to jego wartość wiarygodnie mówi o tym, czego możemy spodziewać na rynku w najbliższych miesiącach od jego publikacji. Wielu analityków w swoich raportach często posługiwało się notowaniami tego wskaźnika pokazując, że „działa” on z około trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Oznacza to, że malejąca wartość zmiennej ISM wywoła spadek cen akcji po mniej więcej kwartale. Taką wartość prognostyczną posiadał owy wskaźnik jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Obecnie sprawa ma się zupełnie inaczej. Jeśli nałożymy na siebie tegoroczne odczyty wskaźnika ISM dla branży usług z notowaniami indeksu S&P 500 widzimy, że indeks wyprzedził wskaźnik wyprzedzający (!) o mniej więcej miesiąc. Każdorazowa zmiana trendu na amerykańskim rynku akcji, która dla inwestora fundamentalnego była zupełnie nieuzasadniona, znajdowała potwierdzenie w notowaniach ISM po mniej więcej miesiącu. Zobaczmy, że obie zmienne są niemal w 100% ze sobą skorelowane. Idę, więc o zakład, że ostatnie spadki indeksu S&P 500 znajdą swoje „uzasadnienie” w malejącej wartości wskaźnika wyprzedzającego, która to jednak zostanie opublikowana dopiero za miesiąc. Tak, więc albo większość handlujących jest geniuszami potrafiącymi zajrzeć za horyzont, albo na rynku panuje tak duża asymetria informacyjna, że zwykli inwestorzy indywidualni powinni zwyczajnie darować sobie wszelkie próby dokonywania analizy fundamentalnej.

About admin