swiat

Zanik dyskonta dla par opartych na Euro ?

Nakładając na siebie wykres obrazujący notowania pary walutowej euro/dolar amerykański (Eur/Usd) oraz wartość parytetu sił nabywczych obu walut (wyznaczanej przez OECD) widzimy, że na przestrzeni ostatnich sześciu lat euro notowane było z dość wyraźną premią w stosunku do dolara. Wynikała ona chociażby z mniejszego zadłużenia eurostrefy oraz nieco bardziej jastrzębiej polityki prowadzonej przez EBC. Wcześnie jedynie dwukrotnie występowały okresy (w momentach eskalacji kryzysu w Grecji), kiedy wartość eurodolara była niższa, niż nadmieniony parytet.

2

Obecnie po raz trzeci w ostatnich latach dolar amerykański jest silniejszy, niż jego realna wartość nabywcza wobec euro. Widząc historyczną korelację pomiędzy opisywanymi zmiennymi można by niemal ze 100% pewnością zakładać, że w perspektywie kilku miesięcy euro zanotuje spory wzrost. Tym razem może być jednak różnie. Kończy się bowiem gigantyczny „dodruk” amerykańskiej waluty, na horyzoncie widać już podniesienie stóp procentowych w USA. Mogą to być czynniki, które na stałe doprowadzą do redukcji premii, z jaką kwotowane jest euro. Dużą rolę odgrywa tutaj także krótkoterminowy sentyment.

Przez myśl przemknęło mi, że gdyby ludzie nie wykazywali żadnych emocji w procesie inwestycyjnym, opierając się wyłącznie na chłodnej kalkulacji, to kurs eurodolara byłby bardzo zbliżony do pomarańczowej krzywej na wykresie. Handel byłby co prawda bardziej godziwy, jednak niezwykle nudny….

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.