swiat

A gdyby tak cały dług zniknął ?

Z racji panującego spowolnienia gospodarczego bardzo dużo uwagi poświęca się ostatnio kwestii zadłużenia. Na celowniku znajduje się przede wszystkim dług publiczny, za którego nadmierne generowanie tak łatwo jest oskarżyć władze danego państwa. Nie zapominajmy jednak, że na świecie mamy do czynienia również z długiem prywatnym. Chodzi tu nie tylko o zobowiązania zaciągnięte przez gospodarstwa domowe, ale również przez podmioty gospodarcze znajdujące się w prywatnych rękach. Szkoda, że nie mam magicznej różczki, dzięki której mógłbym (oczywiście tylko na chwilę) usunąć wszystkie aktywa kupione na kredyt. Jestem ogromnie ciekaw ile z otaczających nas budynków czy dróg znajdowałoby się dalej na swoim miejscu? Z pomocą raportu jednej z firm konsultingowych (http://tnij.org/b3v36b5), a także przy użyciu oficjalnych danych eurostatu udało mi się z dużym przybliżeniem oszacować wartość majątku netto przypadajcą na jednego mieszkańca w wybranych krajach Europy. Wartości skorygowałem o sumę prywatnych oszczędności zgromadzonych przed obywateli danego państwa. Zobaczmy efekty

calydlug

Okazuje się, że w większości krajów europejskich po wymazaniu wszystkich długów coś tam jeszcze zostaje. Wśród badanych gospodarek wyjątkiem jest jedynie Irlandia, której wartość netto w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi prawie minus 30 tys. USD! Gdyby faktycznie zabrać z „Zielonej Wyspy” wszystko, co zostało nabyte na kredyt, byłaby ona zupełnie pusta, a do tego jej mieszkańcy mieliby bardzo duży dług do spłacenia. Na szczęście prowadzę tutaj jedynie prostą zabawę liczbową, więc obywatele wyspiarskiego państwa nie mają się czego obawiać. Ciekawa jest tutaj słabość Holandii, a w szczególności Danii. W obu państwach zadłużenie prywatne znajduje się na ogromnym poziomie, co wymiernie rzutuje na wartość państwa w ujęciu netto. Nasz kraj pod względem wyceny wygląda całkiem przyzwoicie. Dług pozczególnych sektorów jest wyraźnie mniejszy niż w innych krajach, a po jego uwzględnieniu na każdego Polaka przypada ponad 41 tys. USD aktywów.

(tutaj można zobaczyć szczegółowe obliczenia dla wybranych krajów: http://fvalue.blog.pl/files/2014/03/wartości.jpg)

[Fair Value – niezależny blog finansowy]

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.