krajowa

Bezpieczeństwo finansowe państwa

Większym problemem, niż sama wielkość długu publicznego jest koszt jego obsługi. W domyśle – im niższa rentowność zaciąganych zobowiązań, tym niższe nakłady na ustawiczne rolowanie zadłużenia (w przypadku 95% rozwiniętych gospodarek nie ma najmniejszej mowy o jego zmniejszeniu). Kraj mający hipotetyczną możliwość emisji instrumentów dłużnych z zerowym oprocentowaniem może wypuścić nieskończoną ilość takich papierów, gdyż w dowolnym momencie będzie w stanie spłacić należności wykorzystując środki pochodzące z kolejnych serii obligacji i bonów skarbowych. Tyle w teorii. W praktyce najbezpieczniejsze będą finanse państwa, którego nakład na jego obsługę będzie najniższy w stosunku do wielkości wytwarzanego przez nie PKB (bardzo skrótowo). Sporządziłem wykres szeregujący wybrane kraje względem wskaźnika Obsługa Zadłużenia / PKB.

7

4

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.