krajowa

Inflacja niejedno ma imię

Jednym z najważniejszch, a właściwie jedynym zadaniem stojącym przed Narodowym Bankiem Polski jest zapewnienie stabilności pieniądza w czasie. Bank dysponuje kilkoma narzędziami, dzięki którym może realizować ten cel. Rada Polityki Pieniężnej, czyli jeden z jego organów odpowiada za regulację poziomu stóp procentowych obowiązujących w kraju. Podczas wykładu prowadzonego przez Dariusza Filara, jednego z byłych członków RPP,  podjęliśmy dyskusję na temat nieskuteczności jej działań oraz bardzo ograniczonego wpływu na kształtowanie się ogónego poziomu cen. Profesor szybko obalił wszystkie nasze argumenty.

inflacje

Pierwszego „mata” dostaliśmy już na początku zajęć, kiedy dowiedzieliśmy się, że RPP skupia się nie na najpowszechniejszej inflacji CPI (linia czerwona), ale na inflacji bazowej (niebieska krzywa). Jest to wskaźnik powstały po wyłączeniu cen żywności oraz energii i jest dalece bardziej stabilny od tego w wydaniu CPI. Chcących zgłębić ten temat odsyłam do opracowań NBP (link). Nasza potyczka została zakończona praktycznie już na początku drugiej rundy, kiedy profesor wyświetlił mniej więcej taki sam wykres, jak zamieszczony powyżej. Zobaczmy, że różnica między stopą procentową, a wartością wskaźnika inflacji bazowej w ciągu ostatnich czterech lat przez praktycznie cały czas mieści się w przedziale 150-200 punktów bazowych i jest niemal idealnie skorelowana. Prawdopodobnie dowodzi to tego, że poziom stóp procentowych ustalanych przez RPP ma bardzo duże znaczenie na kształtowanie się przeciętnego poziomu cen. Ciekawostką jest, że na początku ubiegłego roku wartość inflacji CPI po raz pierwszy w historii spadła poniżej wskaźnika bazowego.

Inaczej ma się sprawa, gdy przyjrzymy się inflacj CPI (Consumer Price Index). Owy wskaźnik podlega dużo większym wahaniom, takim jak choćby rynkowe zmiany cen poszczególnych jej składników, na które organy nazdorujące politykę monetarną nie mają żadnego wpływu. Zauważmy, że ceny „umiędzynarodowionych” dóbr jak choćby artykuły spożywcze czy paliwa silnikowe różnią się w poszczególnych krajach bardzo nieznacznie, a powodem tych różnic są w głównej mierze kwestie podatkowe (akcyza, vat), a nie rynkowe. Logicznym jest więc, że Rada Polityki Pieniężnej może skupiać się wyłącznie na aspektach, na które ma realny wpływ, a jak pokazuje załączona do wpisu grafika, robi to bardzo efektywnie.

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.