krajowa

Po co oszczędzać skoro można wydać od razu?

ZUS, czyli instytucja koordynująca wypłacanie świadczeń emerytalno – rentowych to jeden z najmniej wydolnych państwowych podmiotów. Tegoroczny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może wynieść 70 miliardów złotych. Krótkie spojrzenie na stan finansów ZUS-u budzi grozę. Przyszłoroczna prognoza mówi o wpływach rzędu 130 miliardów złotych, ale wydatkach przekraczających 200 miliardów! Niestety, ale przy takim stanie „gospodarowania” składkami, należałoby obniżyć wielkość świadczeń dokładnie o 1/3 aby system w ogóle się zbilansował. Można też podnieść składki emerytalne o ponad pięćdziesiąt procent lub ograniczyć grono świadczeniobiorców. Myślę jednak, że każdy z wariantów wywołałby w społeczeństwie prawdziwą burzę.

Fundusz nie ma prawa być rentowny, jeśli na każdą osobę pobierającą świadczenia przypada jedynie 1,75 osoby uiszczającej składki. Utopią wydaje się więc utworzenie oddzielnych subkont, gdzie każdy płatnik odkładałby swoje środki, a te podlegałyby niewielkiej kapitalizacji. Wtedy zamiast od razu „przeżerać” i to z ogromną nawiązką to co wpada do ZUS-u, można by zyskać gwarancję regulacji zobowiązań bez zaciąganie kolejnych długów.

3

* Wysokość składki emerytalnej na poziomie 700 PLN, okres spędzony na emeryturze 12 lat, czas bycia aktywny zawodowo – 40 lat, ceny bieżące.

Nie, nie pomyliłem się. Gdyby tylko zapewnić roczną stopę zwrotu z kapitału przeznaczonego na przyszłe emerytury na poziomie 2% powyżej stopy inflacji (która obecnie jest na zerowym poziomie), wówczas emerytura wynosiłaby aż 4025 PLN, a system byłby zbilansowany! Przypomnijmy, że obecna średnia wartość świadczenia to tylko 1850 PLN z czego jak wykazałem wyżej 1/3 jest i tak wypłacana na kredyt. System jest jednak nie do ruszenia. Jako argument usłyszelibyśmy pytanie co zrobić z osobami, która obecnie są na emeryturze, a które nie posiadają prywatnych kont?

Może jednak dałoby się przerwać to błędne koło i objąć reformą osoby dopiero wkraczające w wiek produkcyjny? „Fundusz” oparty na oddzielnym składowaniu środków jest w stanie stworzyć sobie każdy z nas. Wystarczy do tego choćby zwykła lokata bankowa. Wówczas w przyszłości nie będzie powodów do narzekania na wysokość emerytury, bo zdołamy zapewnić ją sobie samemu, działając dużo efektywniej, niż państwowy ZUS.

About admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.