japan-82123_640

Wydzielić i sprzedać

W ramach programu restrukturyzacji z państwowego przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” w 2000 roku wydzielono łącznie aż 13 odrębnych spółek. Zabieg o tyle celowy, że pozwala na większą swobodę chociażby w procesie prywatyzacji, którą zamierzano przeprowadzić. Nie lada wyzwaniem jest bowiem sprzedaż trwale deficytowego przedsiębiorstwa, gdyż zwyczajnie nikt nie zechce kupić podmiotu, który z roku na rok zmniejsza swoją wartość. Na ratunek idzie, więc zbycie jedynie tych spółek grupy kapitałowej, które są rentowne i stanowią dla inwestorów realną wartość.

pkp

Taka spółka w grupie PKP była w zasadzie tylko jedna.  Z wypracowanych w 2012 roku 388 milinów złotych zysku, aż 346 mln (prawie 90%) jest zasługą PKP Cargo. I ta spółka poszła już następnego roku pod młotek. W ramach giełdowego IPO zaoferowano 67% akcji przedsiębiorstwa, za które inwestorzy zapłacili łącznie prawie 1,5 miliarda złotych. Grupa zyskała płynność, a pozyskane środki w sporej części poszły na zmniejszenie zadłużenia grupy.

Dzięki prywatyzacji, a także udziałowi środków z Funduszu Kolejowego w ostatnich pięciu latach zadłużenie grupy zmniejszyło się z 6 do niespełna 2 miliardów złotych.  Jak zakłada prezes Grupy PKP, jeśli uda się sprywatyzować spółkę PKP Energetyka poziom zadłużenia zostanie zmniejszony w jeszcze większym stopniu. Już teraz możemy w przybliżeniu kalkulować, że dzięki upublicznieniu PKP Cargo, koszty obsługi zadłużenia mogły spaść o ponad 400 milinów złotych rocznie. Ceną za ten ruch była jedynie rezygnacja z części zysków osiąganych przez towarowego przewoźnika, które w ostatnich kwartałach i tak nie prezentują się szczególnie imponująco. Wygląda, więc na to, że zarządzający Grupą PKP zrobili całkiem dobry interes!

About admin

5 thoughts on “Wydzielić i sprzedać

  1. Po co więc PKP wydziela kolejne mniejsze spółki, skoro te nie przynoszą zysków, a utrudniają jedynie pracę w PKP? Nie można było wydzielić jedynie Cargo, a resztę pozostawić jak było?

  2. Do tej pory PKP funkcjonowało, jako przedsiębiorstwo państwowe. Taka forma prawna powoduje, że nikt nie mógł w nie zainwestować, ponieważ nie istniało pojęcie akcji, ani udziałów. Wydzielenie spółek akcyjnych oraz z o.o. pozwala na udział innych inwestorów. Na Cargo znaleźli się już chętni, bo przynosi zyski. Jeśli inne spółki okażą się perspektywiczne, także i na nie znajdą się chętni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.