Manipulacje brokerów Forex

mbf„Książka „Manipulacje brokerów Forex” dotyczy kwestii ryzyka, związanego z inwestycjami na rynku walutowym Forex. Publikacja powinna wypełnić rynkową lukę w tym temacie. W odróżnieniu od innych pozycji tego typu, autor książki koncentruje się bowiem głównie na czynnikach ryzyka o pozacenowym charakterze. Mowa tu o celowym lub nieświadomym działaniu brokerów rynku walutowego na niekorzyść inwestorów. Książka stanowi kompendium dobrze udokumentowanych przykładów działań, które mogą świadczyć o braku transparentności w ofercie tego typu firm. Rozważania cechują się aktualnością, gdyż opierają się na rzeczywistych danych rynkowych z kilku ostatnich lat. Autor stara się jednak zachować obiektywizm, ostateczną ocenę co do intencji firm brokerskich pozostawiając czytelnikowi.”

fragment recenzji dra Sławomira Antkiewicza, 21.09.2015

E-Booka można zamówić kontaktując się bezpośrednio z autorem.

<< FRAGMENT JEDNEGO Z ROZDZIAŁÓW >>