Ile zarabia się w Polsce?

Według statystyk artykuł „Ile zarabia się w Polsce?” jest jak do tej pory jednym z najczęściej czytanych tekstów na Fair Value. W związku z tym postanowiłem zrobić jego aktualizację, tak aby uwzględniał najświęższe dostępne dane. 

Połowa z nas zarabia „na rękę” mniej niż 2512 zł. Co jedenasty pracuje za minimalną krajową. A zarobki na poziomie wyższym lub równym osławionej „średniej krajowej” otrzymuje tylko 33% Polaków. 

Dane na temat wynagrodzeń zawsze wzbudzają silne emocje. Podobnie było również w przypadku ostatniego odczytu GUS. Zgodnie z nim w III kwartale 2017 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej sięgnęło 4510 zł. Widząc te dane prawdopodbnie wiele osób porówało swoją pensję ze średnią i z zaskoczeniem krzyknęło – ile!? Zmiast jednak biec od razu do swojego szefa z rządaniem natychmiastowej podwyżki, zalecam chwilę zaczekać. W przytaczanych przez GUS danych kryje się bowiem pewien haczyk. A w sumie to nawet dwa.

Pierwszy jest łatwy do zidentyfikowania – podana kwota jest wartością brutto, czyli przez opodatkowaniem pracownika. Kiedy owe 4510 zł miesięcznie przeliczy się na kwotę netto (czyli „na rękę”) wyjdzie nam znacznie mniej, bo 3210 zł. Drugi haczyk jest już trochę cięższy do zidentyfikowania. A chodzi w nim o to, że podawane przez GUS informacje dotyczą wyłącznie tzw. sektora przedsiębiorsw, czyli firm zatrudniających powyżej 9 osób (w tej grupie pracuje zaledwie 1/3 Polaków). Obraz bliższy rzeczywistości dadzą dane na temat wypłat w tzw. gospodarce narodowej, czyli ogólnie mówiąc wszystkich podmiotów (nie tylko firm ale także m.in. urzędów czy szkół), w których pracuje więcej niż 9 osób. W tej grupie średnie wynagrodzenie netto spada do 3030 zł. Nadal podejrzania dużo? Z wynagrodzeniami wiąże się taki problem, że ich rozkład w społeczeństwie jest bardzo niesymetryczny. Duża część z nas otrzymuje je na niskim bądź wręcz minimalnym poziomie, podczas gdy tylko niewielki ułamek osiąga dochody znacznie powyżej średniej.

Jak wynika ze szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w polskiej gospodarce narodowej (GUS opracowuje taki raz na dwa lata, ostatnio jesienią 2016 roku) zaledwie 1/3 Polaków zatrudnionych w gospodarce narodowej osiąga dochód równy lub wyższy od średniej krajowej. Dlatego, aby dowiedzieć się ile pieniędzy w kieszeni ma statystyczny Kowalski powinniśmy raczej spoglądać na medianę, czyli wartość środkową rozkładu wynagrodzeń. A ta pod koniec 2016 roku była znacznie niższa od średniej i wynosiła niewiele ponad 2500 zł netto (patrz grafika poniżej).

wynagr

Ale i na tym nie koniec. Dociekliwy czytelnik szybko zorientuje się, że cały czas poruszamy się w obszarze wynagrodzeń oferowanych w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób. A przecież mnóstwo z nas prowadzi jednosobową działalność gospodarczą bądź pracuje w mikrofirmie, w której zatrudnionych jest raptem kilka osób. Czy wiemy coś o ich pensjach (oczywiście tych oficjalnych)? Takiej wiedzy ponownie dostarczy nam niezawodny GUS. W sporządzanym raz na rok raporcie na temat stanu polskiego sektora mikroprzedsiębiorstw możemy przeczytać, że w 2016 rok przeciętne wynagrodzenie w tej grupie wynosiło zaledwie 1860 zł. A przecież mowa jest o pensjach pobieranych przez blisko 4 mln osób, czyli ponad 1/3 wszystkich zatrudnionych w polskiej gospodarce! Kiedy więc uwzględni się kwoty oferowane pracownikom mikro firm okaże się, że „średnia krajowa”, o której często możemy usłyszeć w mediach w rzeczywistości jest o wiele, wiele niższa.

Wynagrodzenia w pigułce:

  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (czyli coś, co potocznie w mediach określa się mianem „średniej krajowej” – 3210 zł netto (stan na III kwartał 2017 roku). Ta grupa  obejmuje ok. 48% ogółu pracowników najmenych w naszym kraju.
  • Przecięte wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3020 zł netto (stan na III kwartał 2017 roku). Ta grupa obejmuje ok. 68 % ogółu pracowników najemnych w naszym kraju.
  • Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 2512 zł netto (stan na październik 2016 roku)
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze mikroprzedsiębiorstw – 1860 zł netto (stan przeciętny w 2016 roku). Ta grupa obejmuje ok. 312 ogółu pracowników najemnych w naszym kraju.
  • Przeciętne zatrudnienie w gospodarce nardowej i sektorze mikroprzedsiębiorstw – 2655 zł (jako średnia ważona dla wynagrodzeń odnotowanych w obu grupach, według przeciętnego stanu na 2016 rok).  Ta grupa obejmuje

About admin

7 thoughts on “Ile zarabia się w Polsce?

  1. Do zachodu wciąż brakuje bardzo dużo. Jak ktoś nie jest wykwalifikowany pod konkretny fach i nie ma rodziny to wyjedzie pracować w Niemczech gdzie dostanie dużo wyższą pencję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.